Disclaimer

 Bij het ontwerp van onze website is grote zorg besteed aan de inhoud. Ondanks dat bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer)actueel of juist is. Van den Ban BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen door derden die worden ondernomen op basis van deze website.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen van deze website mag zonder schriftelijke toestemming vooraf van Van den Ban BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, e-mail of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@vandenban.com  

Copyright 2017 Van den Ban BV

Alle rechten voorbehouden.